GUVERNUL ROMANIEI
Log in

        

      NOUTATI  A.P.I.A. - CENTRUL JUDETEAN MURES

2021

                                        ***** REVISTA APIAGRICULTURA  ( 2020/ anul I editia I)  - revista (pdf) 

2020

DECEMBRIE 2020
postare din 02.12.2020

- COMUNICAT PRIVIND DEPUNEREA - CERERILOR DE ACORD PENTRU FINANŢARE, AJUTOR DE STAT PENTRU REDUCEREA ACCIZEI LA MOTORINA UTILIZATĂ ÎN AGRICULTURĂCERERILOR DE ACORD PENTRU FINANŢARE, AJUTOR DE STAT PENTRU REDUCEREA ACCIZEI LA MOTORINA UTILIZATĂ ÎN AGRICULTURĂ
            * 
Anexa 1a - cerere acord de finantare
             *Anexa 1b- cerere acord pers. fizica care devine II, IF ,PFA
             *Anexa 2 - Situatia suprafetelor si structura culturilor
             *Anexa 3 - Calculul efectivului rulat-mediu estimat anual
             *Anexa 5 - Angajament persoane fizice
             *
Anexa 24 - Declaratie pe propria raspundere - sector vegetalSEPTEMBRIE 2020
POSTARE DIN 24.09.2020

Anunt 1 1

OMADR nr 284 din 23 sept 2020 pt lansare ses M21  | vizualizare pdf
OMADR nr 285 din 23 sept 2020 aprobare GS M21    | vizualizare pdf
Ghidul solicitantului M21 final 23 09 2020               | vizualizare pdf     | descare word
Cerere M21-bovine              | descarcare word
Cerere M21-ovine-caprine   | descarcare word
Cerere M21-vegetal            | descarcare word
imagine motorina
APRILIE 2020
postare 10.04.2020
INFORMATII PRIVIND CEREREA DE PLATĂ PENTRU RAMBURSARE - MOTORINA 2020 | deschidere link pdf
ANEXA 7 - CEREREA DE PLATA PENTRU RAMBURASRE | descarcare word
ANEXA 8 - SITUATIA CENTRALIZATOARE A CANTITATILOR DE MOTORINA UTILIZATE SI A DOCUMENTELOR FISCALE DE ACHIZITIONARE A MOTORINEI | descarcare word
ANEXA 9 - SITUATIA PRIVIND CALCULUL EFECTIVULUI RULAT-MEDIU REALIZAT | descarcare word
ANEXA 20 - MODIFICARE DATE DE IDENTIFICARE INREGISTRARE | descarcare word
ANEXA 22 - CERERE RECTIFICARE ACORD DE FINANTARE 
| descarcare word


MARTIE 2020
postare 03.03.2020
   Programarile pentru campania de informare 2020 |  deschidere link pdf
   Documente necesare la cererea unica de plata     | deschidere link / asociatii /  pdf
                                                                             | deschidere link / composesorat / pdf

                                                                             | deschidere link / persoane fizice/  pdf
                                                                             | deschidere link / persoane juridice / pdf
                                                                             | deschidere link / PFA, II, IF /  pdf 

   Adeverinta Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2015 |  word 
   Model invitatie campania 2020  |  word 
   Anexa 1 - Formular cerere 2020 cu angajamente si declaratii |  word
   Formular V 1- Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea unică de plată 2020 |  word


FEBRUARIE 2020
postare 12.02.2020
Materiale de informare - anul 2020 | deschidere link 

IANUARIE 2020
postare 15.01.2020
OMADR nr. 6 din 10 01 2020 | PDF deschidere link 
  Cereri de plata porci
| deschidere link 
  Cerere de plata pasari
| deschidere link 
  Anexa 1 cerere plata M14 Porcine
|deschidere link
  Anexa 2 cererea plata M14 Pasari 2020
| deschidere link

  OMADR nr. 15 din 14 01 2020 | deschidere link
  Instructiune modificare Ghid M14b_C2020 pasari | pdf word
  Instructiune modificare Ghid M14a_C2020 porci   | pdf  / word
  GS M14 PASARI Ed. III  | pdf   / word
  Ghidul Solicitantului M14 porcine Ed.III  | pdf   / wordARHIVA 2019


DECEMBRIE 2019
ACORD DE FINANTARE - MOTORINA 2020 - INFORMATII GENERALE  | pdf deschidere link | postat in 02.12.2019 
- Cerere de acord pentru finantare  - Anexa 1 A | descarcati WORD 
- Cerere acord pentru finantare PF care se transforma in PJ, PFA, II, IF - Anexa 1 B | descarcati WORD
- Situatia suprafetelor si structura culturilor - Anexa 2 | descarcati WORD
- Calculul efectivului rulat-mediu estimat anual - Anexa 3 | descarcati WORD
- Angajament persoane fizice - Anexa 5 | descarcati WORD
-  Declaratie pe propria raspundere - sector vegetal - Anexa 24 | descarcati WORD

APRILIE 2019 
INFORMAȚII PRIVIND CEREREA DE PLATA PENTRU RAMBURSARE – MOTORINA 2019
| pdf deschide link | postat in 09.04.2019
   deschideti link-ul |     Anexa 7    -  Cererea de plata pentru rambursare
  deschideti link-ul |    Anexa 8    -  Situația centralizatoare a cantităților de motorina utilizate si a documentelor fiscale de achiziționare a motorinei

  deschideti link-ul |    Anexa 9    -  Situația privind calculul efectivului rulat/mediu realizat
  deschideti link-ul |    Anexa 20  - Formular M  de modificare a datelor de identificare/înregistrare
  deschideti link-ul |    Anexa 22  - Formular R de solicitare rectificare a acordului de finanțare

MARTIE 2019
CAMPANIA 2019  - DESCHIDETI MATERIALELE AICI  |  
postat in 06.03.2019 FEBRUARIE 2019
CAMPANIA 2019 - COMUNICAT DE PRESĂ |
 postat in 15.02.2019 - deschide link


IANUARIE 2019


CERERI DE PLATA MASURA 14 / 2019 | postare din 15.01.2019

Ordinul MADR Nr.46/11.01.2019 - descarcare pdf
1. Ghidul solicitantului M14 - PASARI - descarcare word
2. Ghidul solicitantului M14 - PORCINE - descarcare word

Ordinul MADR Nr. 45 /11.01.2019 - descarcare pdf
1. Anexa 1 - cerere de plata M14 | porcine - descarcare word
2. Anexa 2 - cerere de plata M14| pasari - descarcare word


ARHIVA 2018
DECEMBRIE 2018 | MOTORINA
| postare din 04.12.2018
   
ACORD DE FINANTARE - MOTORINA 2019 - INFORMATII GENERALE -  descarcare WORD
                                                     Anexa 1a - Cerere de acord pentru finantare -
descarcare WORD
                                                     
Anexa 1b - Cerere de acord pentru finantare - persoane fizice  - descarcare WORD
                                                     Anexa 2 - Situatia suprafetelor si structura culturilor -
descarcare WORD
                                                     Anexa 3 - Calculul efectivului rulat - efectivului mediu estimat anual -
descarcare WORD
                                                     Anexa 5 - Angajament persoane fizice -
descarcare WORD
                                                     Anexa 24 - declaratie pe propria raspundere - dimensiune parcela -
descarcare WORD
OCTOMBRIE 2018 | 
MASURA 14 
                                       
ANEXA nr. 9  -  bunastarea animalelor / PASARI (document word) - model descarcare aici WORD  
                                                                    | GHIDUL SOLICITANTULUI  PDF  | WORD

                                       -
ANEXA nr. 16 - bunastarea animalelor / PORCINE (document word) - model descarcare aici WORD 
                                                                   | GHIDUL SOLICITANTULUI  PDF  | WORD

IUNIE 2018 | COMUNICAT DE PRESA  Conventii eliberare adeverinte Campania 2018 | - link 
IUNIE 2018 | APICULTURA 2018
                           - Lista cu stupinele de elita si de multiplicare autorizate pana la data de 14.06.2018 - link
                           - Lista medicamente autorizate pt. combaterea varoozei si nosemosei - link
                     GHIDUL SOLICITANTULUI “SPRIJIN FINANCIAR COMUNITAR ȘI NAȚIONAL ACORDAT SECTORULUI APICOL” 2018 - link
                                      ANEXA 1 - Anexa 1. cerere de plata APICULTORI pna 2018 | EXCEL
                                      ANEXA 4 - anexa 4 document de identificare financiară | WORD
                                      ANEXA 5 - Anexa 5 comunicare deplasare in pastoral | WORD
MAI 2018 | COMUNICAT DE PRESA (22.05.2018) -  ghidul fermierului ecoconditionalitate 2018 -
link      http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare-anul-2018
APRILIE 2018
SPRIJIN CUPLAT LUCERNA, SOIA |imagine | (25.04.2018)
MOTORINA | NOUTATI | (13.04.2018) 

MARTIE 2018
Materiale de informare - anul 2018 - prezentate la intalnirile cu fermierii  | (21.03.2018) LEGISLATIE | (07.03.2018)
Măsuri de mediu și clima 2018 | (08.03.2018)
CAMPANIA 2018 | (01.03.2018) 


   AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre judeţene şi 266 centre locale.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).
Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.

Atribuţiile APIA:
• Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
• Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
• Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
• Execută plăţile autorizate către beneficiari;
• Ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
• Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus;
• Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
• Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
• Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
• Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
• Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
• Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole;
• Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
• Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;
• Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;
• Implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;
• Furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.
A.P.I.A. Mures

STRUCTURA ORGANIZATORICA

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN MURES

COMPARTIMENTUL INSPECTII/SUPRACONTROL


COMPARTIMENTUL JURIDIC


SERVICIUL AUTORIZARE PLATI


COMPARTIMENTUL IT – LPIS


SERVICIUL MASURI SPECIFICE


SERVICIUL CONTROL TEREN


BIROUL ECONOMIC RECUPERARE DEBITE SI RESURSE UMANECENTRUL LOCAL TIRGU MURES   *   CENTRUL LOCAL REGHIN   *   CENTRUL LOCAL SIGHISOARA


CENTRUL LOCAL LUDUS     *     CENTRUL LOCAL TARNAVENI

Vremea in Targu Mures

DMC Firewall is a Joomla Security extension!
Site-ul www.apiamures.ro foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies...